Veiligheidssubsidie wel of geen vergoeding?

Wat wordt er vergoed binnen de subsidie Veiligheid Kleine Bedrijven?

Sinds 2011 kan de ondernemer tot €1.000 subsidie per vestiging aanvragen voor een beveiligingscan en veiligheidsmaatregelen. Voor een beveiligingsscan kan de ondernemer tot €300 vergoed krijgen. Kost de scan meer dan dit, dan moet de ondernemer zelf deze meerkosten betalen. Besluit u maatregelen te nemen om de veiligheid te verbeteren dan kunt u de helft van dit bedrag terugvragen. De maximale vergoeding voor veiligheidsmaatregelen is €700 euro.

Wat wordt er wel en niet vergoed?

Waarvoor krijgt u een vergoeding?
• Alleen maatregelen die de beveiligingsadviseur specifiek aanraadt.
• Wanneer lease of huur resulteert in eigendom, kan de hele contractperiode worden vergoed, waarbij service alleen voor 1 jaar.
• De kosten moeten aan te duiden zijn bijvoorbeeld uit een contract, factuur en/of betaalbewijs.

Waarvoor krijgt u deels een vergoeding?
• Andere maatregelen die terugkerende kosten met zich meebrengen, zoals een servicecontract. Deze worden 1 jaar vergoed.

Waarvoor krijgt u geen vergoeding?
• Staan de maatregelen niet in het beveiligingsadvies? Dan worden de kosten hiervan niet gesubsidieerd.
• Onderhoudskosten bij maatregelen worden niet vergoed, ook niet bij huurkoop.
• Maatregelen voor brandveiligheid worden niet vergoed.
• Aanbevelingen die wettelijk niet zijn toegestaan of onderhoudskosten worden uitgesloten van subsidie.
• Maatregelen die ergens anders al gesubsidieerd zijn komen niet in aanmerking.
• Eigen werkuren of uren van medewerkers komen niet voor subsidie in aanmerking.
• Heeft u geen betalingsbewijs? Dan kan hij de kosten ook niet declareren.

 

Het stimuleringsinstrument “Veiligheid Kleine Bedrijven” is gericht op kleine bedrijven (maximaal 10 fte) die subsidie kunnen krijgen voor een afhankelijke beveiligingsscan en het realiseren van veiligheidsmaatregelen.

Nieuwe regeling in 2010

De subsidie Veiligheid Kleine Bedrijven 2010 bedraagt maximaal 1.000 euro (voor de scan en maatregelen samen). Kijk op de site van SenterNovem bij  voor wie, hoe werkt het. voor verdere uitleg.

U kunt uw aanvraag electronische indienen, uw aanvraag wordt per direct bevestigd.

Het is ook mogelijk om per post een aanvraag in te dienen. Daarvoor dient u eerst het aanvraagformulier  te downloaden van de site van SenterNovem, geheel in te vullen, te dateren en te ondertekenen.

Het origineel dient u per post op te sturen (wel een kopie bewaren). U krijgt geen ontvangstbevestiging. LET OP! De behandeltermijn voor schriftelijke aanvragen kan oplopen tot 8 weken!

Voor het aanvragen van een beveiligingsscan kunt u op de button AANVRAAG beveiligingsscan klikken.

Hoe werkt het?

Ook de procedure is aangepast. U kunt nu eerst subsidie aanvragen, zodat u zekerheid hebt met betrekking tot uw subsidie. De stappen zijn als volgt:

1. Aanvraag

U kunt elektronisch aanvragen (op basis van DigiD voor bedrijven). U krijgt dan per direct een beschikking.

Het is ook mogelijk om per post een aanvraag te doen. Daarvoor dient u eerst het aanvraag te downloaden, geheel in te vullen, te dateren en ondertekenen. Het origineel dient u per post op te sturen (wel een kopie bewaren). U ontvangt dan ook een beschikking.

LET OP! De behandeltermijn voor schriftelijke aanvragen kan oplopen tot 8 weken!

2. Veiligheidsscan

Een beveiligingsscan geeft een duidelijk overzicht over de maatregelen die de veiligheid van een (kleine) MKB-ondernemer zal vergroten. In dit veiligheidsadvies dient in ieder geval aandacht te zijn voor organisatorische, bouwkundige en elektronische maatregelen. Deze beveiligsscan moet opgesteld zijn door een onafhankelijke veiligheidsadviseur. De subsidie voor de beveiligingsscan bedraagt de subsidiabele kosten verminderd met € 50 eigen bijdrage, maar niet meer dan € 300 (per vestiging).

Voor het uitvoeren van een beveiligingsscan moet u eerst een aanvraag indienen (voor subsidie).

3. Vervolgens binnen zes maanden de veiligheidsmaatregelen realiseren

Na bevestiging van de subsidie dienen de veiligheidsmaatregelen binnen zes maanden gerealiseerd te worden.

4. Tot slot declareren van de kosten

Zodra de maatregelen gerealiseerd zijn kunnen de kosten gedeclareerd worden. Hiervoor is er een (verplicht) vaststellingsformulier en zijn een aantal bijlagen verplicht. De beveiligingsscan, offertes, betaalbewijzen en andere relevante informatie dient bewaard te worden en beschikbaar te zijn voor controle.

2010, Subsidie voor de kleine ondernemer

Het stimuleringsinstrument is alleen gericht op “kleine bedrijven”. Klein is gedefinieerd als maximaal 10 fte. Ook ondernemers met maximaal vijf vestigingen met maximaal 10 fte per vestiging of filiaal kunnen subsidie aanvragen.

Vergeleken met 2009 is de regeling voor 2010 versoberd en bedraagt de subsidie maximaal € 1.000 inclusief de veiligheidsscan van € 300 blijven (met een eigen bijdrage van €50). De maximale subsidie van de veiligheidsmaatregelen bedraagt € 700 per MKB-ondernemer.

 


Functie cameratoezichtPartners

auto  bewakingscamera

Dat mag, maar hou wel rekening met de wet op de privacy. Samengevat? Film en verwerk alleen datgene wat je echt nodig hebt in functie van je bescherming. Richt je camera niet op een plaats waarover je geen bevoegdheid hebt, zoals de openbare weg die naar jouw oprit leidt.

 

toegangscontrole

Elektronische toegangscontrole biedt heel wat voordelen ten opzichte van het klassieke slot en sleutel. U heeft vast al eens een sleutel verloren en dan kent u het ongemak dat dit met zich meebrengt om de sloten te laten veranderen en nieuwe sleutels uit te delen. Bovendien kan een sleutel gekopiëerd worden waardoor er nog meer veiligeheidsrisico’s ontstaan.

 

Waarom is je woning beveiligen belangrijk?

Het belang van inbraakbeveiliging moet niet worden onderschat. Vaak beseffen mensen pas hoe belangrijk een woning beveiligen tegen inbraken is wanneer het al te laat is. Op het moment dat je namelijk slachtoffer bent geworden van een woninginbraak, kom je tot het besef dat de inbreker er niet alleen met je waardevolle spullen vandoor is gegaan, maar ook met het gevoel van veiligheid dat je tot dan toe altijd in je woning had. Hierdoor zal je jezelf niet meer veilig en ontspannen kunnen voelen als je thuiskomt. Dit is de voornaamste reden waarom inbraakbeveiliging zo belangrijk is.

Wat maakt een goede inbraakbeveiliging?

Een goede inbraakbeveiliging voor een woning is niet alleen maar afhankelijk van de beste sloten op deuren en ramen laten plaatsen. Of je woning goed tegen inbraken beveiligd is, is van zoveel meer factoren afhankelijk. Zo kan bijvoorbeeld het hebben van buitenverlichting een grote bijdrage leveren aan inbrekers buiten de deur houden. De lampen aan de buitenzijde van de woning zorgen er namelijk voor dat mensen niet ongezien de woning kunnen benaderen in het donker. Tevens zijn er extra beveiligingsmaatregelen die genomen kunnen worden. Je kan bijvoorbeeld een alarmsysteem laten installeren.

Vraag jij jezelf af hoe goed jouw woning tegen inbraken beveiligd is? Dan kan je een slotenmaker langs laten komen om de inbraakbeveiliging te evalueren. Men zal dan kijken of alle mogelijkheden om te beveiligen tegen inbraken optimaal benut worden. Tevens zal de slotenmaker bekijken of de sloten op ramen en deuren nog wel aan de laatste maatstaven voldoen. Verouderde sloten kunnen namelijk met de laatste inbraakmethodes in een kwestie van enkele seconden geopend worden. Via deze website kan je een slotenmaker vinden die getraind is om de zo belangrijke inbraakbeveiliging op een professionele manier te evalueren.

Belastingvermindering voor beveiligen van woningen

Investeringen die u liet uitvoeren en betaalde in 2014, waren aftrekbaar in het aanslagjaar 2015. Voor investeringen aan woningen in het Vlaamse Gewest die uitgevoerd zijn na 1 januari 2015, kunt u geen belastingvermindering meer krijgen. Informeer ook bij uw gemeente. Sommige gemeenten geven ook nog een premie voor inbraakpreventie.

De investering in een alarminstallatie of andere inbraakwerende maatregelen is een verstandige keuze. Om de kosten van je investering te drukken kan je aanspraak maken op enkele financiële maatregelen zoals een gemeentelijke premie of een verlaagd btw-tarief. Daarnaast zijn er nog andere financiële ondersteuningen voor maatregelen die inbraakpreventief zijn.

Verlaagd btw-tarief van 6%

Voor de installatie van vaste alarmtoestellen tegen diefstal kom je in aanmerking voor een verlaagd btw-tarief van 6% in plaats van 21%.

Er moet dan wel aan volgende voorwaarden voldaan worden:

  • De woning waar je de alarminstallatie plaatst is ouder dan 10 jaar.
  • De woning dient uitsluitend als privéwoning of slechts een bijkomstig deel ervan wordt gebruikt om een beroep uit te oefenen.
  • De werken worden rechtstreeks aan de eingebruiker gefactureerd.
  • De levering en plaatsing van het toestel gebeurt door dezelfde aannemer.

 

overkoepelende renovatiepremie

Subsidie voor beveiliging voor Sommige investeringen worden niet onmiddellijk beschouwd als inbraakwerend, maar kunnen het inbrekers wel een pak lastiger maken. Dubbel glas en sterk buitenschrijnwerk zijn daar voorbeelden van. Voor het toepassen van deze onrechtstreekse inbraakwerkende maatregelen kan je de overkoepelende renovatiepremie aanvragen.

De Overkoepelende renovatiepremie vervangt de oude Renovatiepremie en Verbeteringspremie. De Vlaamse verbeteringspremie kan je niet meer aanvragen. Ook aanvragen voor de vorige renovatiepremie zijn niet langer mogelijk. Enkel wie al een eerste deel van de premie heeft gekregen, kan nog een tweede aanvraag indienen binnen 2 jaar, ten laatste op 31 januari 2021.